Onze kernkwaliteiten

Aandacht in stilte

Vaak hoeft er tijdens een behandeling niet veel gesproken te worden. Uw lichaam vertelt uw verhaal en de handen van de osteopaat lezen uw lichaam. De som van alles wat u heeft meegemaakt tot het moment dat u op de behandeltafel terechtkwam, ligt in het lichaam opgeslagen. Iedere niet uitgesproken gedachte, niet geuite emotie of overtuiging is voelbaar in een lijf omdat het altijd een expressie heeft in hoe het lichaam beweegt. Om door in stilte het lijf te voelen, wordt voelbaar wat de onderliggende lagen zijn.

Respectvolle houding

Door de respectvolle houding van de behandelaars ontstaat er tijdens een behandeling een veilige setting waardoor gevoeld mag worden wat er in die stilte opgeslagen ligt.

 

Er ontstaat een nieuwe verbinding en daar vindt het herstel plaats. In het moment van de transformatie door de corrigerende handeling die kan bestaan uit het mobiliseren van een orgaan, het loswrikken van een wervel of ontladen van geblokkeerde energie in het lijf.

 

Als je aandacht en stilte brengt naar daar waar het verstoord is dan doet de natuur de rest vanzelf.

Diepgang

De wisselwerking tussen lichaam, geest en emoties kan tijdens een osteopathie behandeling geraakt worden. Als de beperking van beweeglijkheid ontstond door een verstoring op emotioneel gebied wordt dit door de osteopaat gevoeld, herkend en behandeld.

 

Voor u als patiënt kan voelbaar worden wat er op een diepere laag geraakt wordt.
Soms gaat dit gepaard met een emotionele ontlading, uw lichaam vertelt u op zo’n moment iets over het ontstaan van uw klacht.

 

Tegelijkertijd ontstaat de gelegenheid om de emotie los te laten en uzelf te reguleren. In de toekomst zult u het ontstaanspatroon herkennen en hier zelf op reageren. Zo vergroot uw zelfinzicht ten opzichte van de signalen die uw lichaam geeft en komt u tot persoonlijke groei en meer balans. Hoe beter we onze grenzen respecteren hoe beter we functioneren.

Zachtheid

Bij het behandelen van de wervelkolom wordt er wel eens flink fysieke kracht ingezet. Als patiënt hoor je dan een “Knak” gevolgd door een gevoel van ontlading. Je voelt als het ware de wervel weer op zijn plek schuiven en de ontstane ruimte vult zich met ontspanning maar ook met hervonden vitaliteit, met levenskracht. De blokkade is geheeld.

 

Ditzelfde principe vindt plaats op allerlei lagen in ons lichaam tijdens de osteopathische behandeling. Bij het manipuleren van een wervel wordt er een mechanische techniek uitgevoerd, een belangrijk onderdeel van de osteopathie.

 

Een net zo essentieel onderdeel van iedere behandeling bij het OCM is compassie. Het daadwerkelijk kunnen invoelen en meevoelen met de patiënt is onontbeerlijk om een behandeling maximaal effect te laten hebben. Door met compassie heel aandachtig te kijken, te luisteren en te voelen weet de osteopaat uiteindelijk de essentie te raken.

 

Wanneer de essentie van een klacht wordt geraakt vindt er heling plaats. Heling vraagt alleen maar om te laten gebeuren. Door te ontspannen in zachtheid treedt heling vaak spontaan op.

 

De levensenergie die door ons stroomt is eigenlijk een soort intelligentie.
Die intelligentie wil maar één ding, die wil alleen maar helen en herstellen binnen de grenzen van wat mogelijk is.

Maatwerk

Binnen het OCM ervaren we dagelijks dat niet ieder lichaam hetzelfde is. Iedere klacht, ontstaansgeschiedenis en genezing verloopt anders.

 

Het mooie in de osteopathie is dat de eigenheid van de patiënt centraal wordt gesteld. Met aandacht kijken, luisteren en met getrainde handen voelen en aanraken wat voor u als patiënt de zelfheling heeft geblokkeerd is ook voor de behandelaar een unieke ervaring. Dat is nooit mechanisch, het is altijd maatwerk.

 

Door de weg weer vrij te maken en de patiënt veiligheid, vertrouwen en zachtheid te laten ervaren ontstaat er ruimte in het hele systeem. Binnen die ruimte kan de energie in het lichaam weer stromen en een nieuwe balans vinden.

 

Een behandeling bij het OCM werkt inzichtgevend. De osteopaat behandelt uw klacht, geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis. In de toekomst kunt u hierdoor herhaling voorkomen.

Respect

Wij behandelen iedere patiënt met respect en vertrouwen. Een goede osteopaat voelt bij het behandelen van een volwassen persoon dezelfde natuurlijke integriteit, voorzichtigheid en zorg als voor een pasgeboren baby.

 

De vele ervaringen en thema’s die aangeraakt worden tijdens de behandelingen bij het OCM vragen om groot respect en gevoel van medeleven van de behandelaar.

 

We zijn ons er van bewust dat patiënten kwetsbaarheid kunnen ervaren tijdens de behandelingen. Soms is dat ook een reden om een patiënt bijvoorbeeld zittend te behandelen, in plaats van liggend. De patiënt heeft dan een minder “ overgeleverd” gevoel.

 

Uiteindelijk zijn het de patiënten van het OCM die het resultaat waarmaken.
Zij zijn het die moedig genoeg zijn om te laten gebeuren wat er moet gebeuren,
om de heling te laten plaatsvinden. Juist die moed dwingt respect af.

Afspraak maken

Vraagt u zich af of u baat zou kunnen hebben bij een osteopathische behandeling, neem dan contact op met de praktijk of bel: 0118-611096
Wij denken graag met u mee.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks contact opnemen met onze secretaresse van: 9.00 tot 12.00 uur.
T: 0118-611096
E: info@ocmiddelburg.nl