Osteopathie bij
pasgeborenen

Een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de osteopaten in het OCM is de zorg voor pasgeborenen. Dagelijks bezoeken bezorgde ouders met hun gespannen, huilende baby’s het OCM omdat ze met de bestaande reguliere hulpverlening niet verder komen. De osteopaten van het OCM hebben deze ouders en natuurlijk hun kinderen veel te bieden. Hoe gaan we te werk?

Indicaties

De osteopaten van het OCM zijn zeer ervaren in de behandeling van:

 

  • Buitensporig huilen
  • Reflux/spugen
  • Darmkrampjes
  • Voorkeurshouding
  • Afplatting van de schedel (positionele plagiocephalie)
  • Onrust en gespannenheid
  • Slaapstoornissen
  • Slik- of zuigproblemen
  • Oorontstekingen

Behandelingen

Ontwikkeling heeft bewegingsruimte nodig

Osteopathie richt zich op beweeglijkheid en samenhang van alle soorten bindweefsel, organen en gewrichten binnen het lichaam. Baby’s en kinderen zijn volop in groei en ontwikkeling en zijn qua structuur nog veel makkelijker te plooien en vormen dan een volwassene. Juist daarom neemt het behandelen van kinderen bij het OCM zo’n belangrijke plaats in.

Osteopathie helpt kinderen hun potentieel ten volle te ontwikkelen, wat dat potentieel ook moge zijn. Dat is de leidraad voor het osteopathie bij kinderen.

Met je baby naar de osteopaat, een goede gewoonte

In sommige landen is het gebruikelijk om vlak na de geboorte met je kind een bezoek te brengen aan de osteopaat. De osteopaat kijkt de baby na, om te zien wat de impact van de geboorte op het lichaam is geweest en om problemen in de toekomst te voorkomen. Als controle, net zoals je naar een consultatiebureau gaat of later naar de tandarts.

In Nederland is dit nog niet de standaard. Dat dit in sommige landen wel zo is geeft het belang weer dat ontdekt is in deze preventieve controles.

Het proces van geboren worden

In het proces van geboren worden gebeurt er bij een kindje natuurlijk ontzettend veel. Er zijn allerlei momenten en situaties tijdens de bevalling die kunnen leiden tot meer druk op de wervelkolom, nekwervels, en/of schedelbasis dan in het ideale geval. Ook kan het proces van de bevalling door invloeden van buitenaf zoals een tang of vacuümpomp kracht uitoefenen op de schedel en nek die haar weerslag heeft op de beweeglijkheid of vorm, dat weer kan leiden tot asymmetrie of zelfs functieverlies. Door een baby vlak na de geboorte te screenen op beweeglijkheid van alle weefsels en structuren kunnen klachten behandeld en voorkomen worden.

Als uw baby teveel huilt

Iedere ouder weet hoe het voelt om met een huilende baby te zitten en niet te weten wat er aan de hand is. De omgeving, huisarts en consultatiebureau stellen u gerust; het hoort erbij, het gaat vanzelf over. En toch; is dat wel zo? Hoort spugen per definitie bij baby’s? Hoort je baby zo te huilen, kan het ook pijn zijn?

Tijdens de geboorte kan er een verstoring of blokkade zijn ontstaan. In de nek, schedel en/of wervelkolom. Dit geeft een stressreactie die zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van het hele zijn van de baby. Nekwervels die op slot zitten of bepaalde gedeeltes van de schedel die nog wat verwrongen zijn geeft pijn en pijn geeft een stressreactie bij uw kind. Baby’s zijn dan bijvoorbeeld alert, prikkelbaar en huilerig.

Door de stress kan het hele maag/darmstelsel van slag raken en een kindje raakt steeds meer uit balans.

Onderzoek van uw baby

Als u voor het eerst met uw baby bij het OCM komt. Zult u in een prettige en open sfeer uw verhaal kunnen doen. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om naar u te luisteren en aanvullende vragen te stellen. Uw baby wordt (zo nodig) ontkleed tot op zijn luier om goed onderzocht te kunnen worden.

Dit doet de osteopaat door met zijn handen voorzichtig het hele lichaam van de baby te onderzoeken. De nek en schedel krijgen hierbij bijzondere aandacht. Vaak bevinden zich in dat gebied blokkades of fixaties het kan zijn dat uw baby een reactie geeft, wanneer letterlijk de vinger op de zere plek wordt gelegd.

De osteopaat en uw baby

Osteopathie is een zachte en veilige behandelmethode. Er worden uitsluitend subtiele handelingen uitgevoerd die recht doen aan de belastbaarheid van de pasgeborene. Ter hoogte van de schedel zal soms meer druk gebruikt moeten worden om gefixeerde botstukken weer in beweging te komen. Dit gebeurt echter altijd met de grootste voorzichtigheid. Uw baby wordt hierbij nooit in een bepaalde houding geforceerd. Ook het zogenaamde kraken is iets dat binnen het OCM nooit bij een baby wordt toegepast.

Behandeling op de schedel

De schedel van een baby doet tijdens de geboorte iets heel bijzonders, de bewegende delen van de schedel, de schedelnaden, schuiven over elkaar heen om de omtrek van het hoofd te verkleinen en zo goed het geboortekanaal te kunnen passeren. Het terugschuiven van deze delen, gestimuleerd door het krachtig huilen direct na de geboorte, gaat niet altijd goed. Dit kan een beklemming geven die oorzaak kan zijn voor huilen of (slaap)problemen bij baby’s.

 

Massageachtige bewegingen

De osteopaten van het OCM zijn gespecialiseerd in het voelen van de schedel, door hun handen zacht om de schedel te leggen kunnen zij minieme bewegingen detecteren en heel zachtjes met een soort massageachtige bewegingen dit proces van terugschuiven alsnog bijsturen.

Huilen kan functioneel zijn

Uw baby voelt meteen dat de vinger op de zere plek wordt gelegd en begint vaak te huilen. Zoals al eerder beschreven ondersteunt het huilen het terugschuiven van de schedelnaden en slecht enkele minuten na het begin van de corrigerende behandeling treedt ontspanning op bij de pasgeborene. Doordat de hersenen heel snel groeien en ontwikkelen, duwen de hersenen de botstukken ter hoogte van de schedelnaden uit elkaar. Daarom is het een groot punt van aandacht voor de osteopaat.

Darmkrampjes

Veel baby’s hebben te kampen met darmkrampjes, het onwillekeurig samentrekken van de darmen. Dit kan het gevolg zijn van de stressrespons als gevolg van een zware bevalling. De darmen werken niet uit zichzelf maar worden net als de maag aangestuurd door zenuwbanen welke vertrekken vanuit de schedelbasis, de wervelkolom en het bekken. Bewegingsbeperkingen in deze regio’s kunnen de aansturing van de darmen storen. Ook moeten de darmen zelf vrij beweeglijk zijn binnen de buikholte om hun functie optimaal te kunnen uitoefenen. De osteopaat kijkt alle mogelijke oorzaken voor de darmkrampjes systematisch na en behandelt waar nodig.

Voorkeurshouding en schedelafplatting

Een pasgeboren baby met een vrije beweeglijkheid in zijn lichaam slaapt op zijn rug met zijn hoofdje afwisselend naar links en naar rechts. Als dit niet het geval is en een baby een zogenaamde voorkeurshouding heeft ontwikkeld is dit vaak niet voor niets. Het is een signaal dat er ergens in het lichaam minder beweeglijkheid aanwezig is en het aannemen van de voorkeurshouding is dan de compensatie hiervoor.

Asymmetrie van de schedel voorkomen!

Omdat de schedel van het pasgeboren kind nog sterk vervormbaar is treedt in geval van een voorkeurshouding al snel een afplatting op van het achterhoofd aan de zijde van de voorkeur. Het is daarom zaak deze voorkeurshouding zo snel mogelijk te doorbreken om asymmetrie van de schedel te voorkomen! Bij de behandeling van voorkeurshoudingen en schedelafplattingen wordt vaak samengewerkt met de kinderfysiotherapeut.

Oorzaken van spugen en reflux

Het maag- darmstelsel is een orgaansysteem dat na de geboorte pas volledig opstart. We zien in de praktijk dat dit niet altijd zonder problemen verloopt. Het maagklepje van het kindje is bijvoorbeeld nog in ontwikkeling, waardoor voeding kan teruglopen in de slokdarm (reflux) waardoor de meeste baby’s af en toe kunnen spugen. Dit geeft normaal gesproken geen klachten. Heeft het kindje echter wél veel last van de reflux of spugen dan kan de slokdarm geïrriteerd zijn of de hogere luchtwegen.

Het niet goed sluiten van het maagklepje kan met eerder genoemde blokkades in nek en schedel verband houden. Ook spanningen rondom het middenrif van het kindje of de beweeglijkheid van het maagje van de pasgeborene kunnen betrokken zijn bij het ontstaan van reflux. Ook hier besteedt de osteopaat bij het onderzoek uitgebreid aandacht aan.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks contact opnemen met onze secretaresse van: 9.00 tot 12.00 uur.
T: 0118-611096
E: info@ocmiddelburg.nl