Reglementen OCM

Privacy Verklaring

Beste mensen,

In deze praktijk maken wij gebruik van uw persoonsgegevens in verband met facturering en medische dossieropbouw. Onder persoonsgegevens vallen BSN (burgerservicenummer), NAW (naam, adres, woonplaats), geboortedatum, naam huisarts, telefoonnummer en mailadres. En verder vernoemen wij in het medisch dossier: medische voorgeschiedenis, ons onderzoek, onze behandelgegevens, eventuele en behandelepisodes.

Alle osteopaten binnen onze praktijk hebben na hun studie een eed af moeten leggen met betrekking tot hun medisch beroepsgeheim. James Software B.V. is verantwoordelijk voor de opslag van de medische gegevens. In Unit4 worden uw NAW gegevens opgeslagen ten behoeve van de facturatie. Om bij de gegevens te kunnen komen dient een gebruikersnaam en wachtwoord te worden ingevoerd.

Uw gegevens (BSN, NAW en geboortedatum) worden gecheckt met Vecozo (digitaal communicatiepunt in de zorg voor het stroomlijnen van administratieve processen) en deze gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard.

Gevoelige informatie uit uw dossier zelf wordt alleen door de osteopaten ingezien. Voorts heeft mw. A.J. van den Ouden toegang tot de systemen in verband met agendabeheer en de facturatie. Indien er sprake is van eventuele datalekken wordt u door ons persoonlijk op u de hoogte gebracht.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming uiteraard met niemand gedeeld.

Het privacybeleid van het OCM is terug te vinden op de website van het OCM, www.ocmiddelburg.nl. Dit geldt sedert 19 mei 2018 in deze praktijk.
Onder artikel 2 van het privacybeleid staan zeer duidelijk uw rechten omschreven: Het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevensverwijdering van uw gegevens, recht op verzet tegen of beperking van gegevensverwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Ik hoop u met deze privacyverklaring duidelijkheid te hebben gegeven over de verwerking van de persoonsgegevens binnen deze praktijk en voldaan te hebben aan de eisen van onze nationale zorgautoriteit.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Zweedijk